มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.)

Friends of youth for development foundation

 

"เราเชื่อในคุณค่าและศักยภาพของเด็กเยาวชน"


แต่ในขณะเดียวกันเราก็ตระหนักว่าเด็กเยาวชนในสังคมไทยอยู่ท่ามกลางภาวะเสี่ยงที่หลากหลาย ตั้งแต่ภายในครอบครัว ที่เด็กเยาวชนมักถูกคาดหวัง บ่มเพาะ แม้กระทั้งอยู่ภายใต้ความกดดันของครอบครัว รวมถึงโรงเรียนที่ไม่สามารถให้เด็กได้เป็นตัวของตัวเอง การเรียนที่อยู่ภายใต้กรอบแห่งการคาดหวัง เป็นที่ยอมรับ เน้นวิชาการมากกว่าทักษะความสามารถด้านอื่น ๆ ชุมชนขาดพื้นที่การแสงออก หรือแม้กระทั้งพื้นที่การรวมกลุ่มทำกิจกรรมนันทนาการของเด็กเยาวชนและสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวมเร็ว เด็กเยาวชนเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง เข้าถึงสื่อเชิงลบได้ง่าย
 

เป้าหมาย

เกิดพื้นที่ทางความคิดของเด็กเยาวชนที่ได้รับการยอมรับ และเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมออกแบบสร้างสรรค์
ปฏิบัติการสร้างสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน สังคม


วิสัยทัศน์

ส่งเสริมศักยภาพเด็กเยาวชน สู่ความเป็นพลเมืองนักสื่อสาร นักปฏิบัติการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน สังคม


พันธกิจ

ส่งเสริมศักยภาพเด็กเยาวชน ทักษะความเป็นพลเมืองนักสื่อสาร นักปฏิบัติการสร้างสรรค์

หนุนเสริม สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เป็นความสุขของทุกคน

จัดการองค์ความรู้ เผยแพร่ แนวคิดการพัฒนาเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ ชุมชนสังคม ต่อสาธารณะ

เชื่อมร้อยกลไก สานพลังเครือข่ายเด็กเยาวชน ขับเคลื่อนสื่อสารสังคม และนโยบาย

 

โครงสร้างองค์กรเว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้