เทศกาลเดิ่นยิ้มเล่นเบ่งบาน ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันเด็กเล่น

Last updated: 26 เม.ย 2566  |  61 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทศกาลเดิ่นยิ้มเล่นเบ่งบาน ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันเด็กเล่น

โคราชยิ้ม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ภาคีเครือข่าย 15 หน่วยงาน ประกอบไปด้วยภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ได้ให้ความสำคัญส่งเสริมพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกคนในการร่วมออกแบบเมืองสร้างสรรค์ จัดสภาพแวดล้อมปลอดภัย มีพื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้ ให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนเข้าถึงง่ายและได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของคนในชุมชน โดยนำฐานทุนของพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สื่อ ศิลปะร่วมสมัย การเล่นอิสระ มาร่วมออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเล่น การเรียนรู้ของเด็กเยาวชน  และนำพลังการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเมืองเพื่อเด็กเยาวชนและทุกคน 

ในปี 2566 เครือข่าย korat child and youth care มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และคณะทำงานทั้ง 4 ภาคส่วน คือภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชนได้สร้างประสบการณ์จริง และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อสร้างทักษะจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคม สร้างผลงานได้ด้วยตนเอง เน้นการเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยงตนเองกับชุมชนและสังคมแวดล้อม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือในอนาคต เปิดพื้นที่เรียนรู้ให้มีชีวิต เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ เล่นอิสระสร้างพลังสุข สร้างทักษะชีวิตเด็กเยาวชน โดยภาคีเครือข่ายการเรียนรู้โคราช ร่วมจัดเทศกาลโคราชเดิ่นยิ้ม เล่นเบ่งบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันเด็กเล่น” และจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลพื้นที่เล่น พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ภาคประชาสังคม ใน 6 อำเภอ อำเภอเมือง ปักธงชัย หนองบุญมาก โชคชัย พิมาย ปากช่อง พร้อมเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์  www.koratcyc.com สามารถค้นหาการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้สะดวก และเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์ 41 พื้นทีเรียนรู้ กว่า 100 กิจกรรม “อัศจรรย์วันเล่น สร้างพลังสุข” ตลอดช่วงเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2566 


 (8 เมษายน  2566 ) เวลา14.00 น.  ณ ลานกิจกรรมมอล์ล พาร์ค หน้าศูนย์การค้าเดอะมอล์ลโคราช


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้