Child And Youth For Change #1

Last updated: 26 ก.ย. 2566  |  49 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Child And Youth For Change #1

ทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อได้ การรู้เท่าทันสื่อวันนี้คงไม่ได้มีความหมายแค่การเลือกเชื่อ เลือกใช้ เลือกแชร์เท่านั้น แต่หมายถึงการที่จะต้องสามารถเป็นนักสร้างสื่อที่ไปช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น วันนี้เราต้องสร้างพลังบวกให้เด็กและเยาวชน ให้แนวคิดเขาว่าถ้าอยากจะเป็น Youtuber Tiktokerหรือนักสร้างสรรค์โซเซียลมิเดีย อย่ามองแค่เรื่องดังหรือรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ขอให้มองอย่างรอบด้าน ให้คลิปที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

สถานการณ์ : จากสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาของเรามีเด็กและเยาวชนที่ทำร้ายร่างกายตนเอง ถูกทำร้ายร่างกายโดยบุคคลใกล้ตัวจนรวมไปถึงการฆ่าตัวตาย ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพราะว่าผู้ที่ประสบเหตุเขาคิดน้อยหรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการก่อให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ แต่ถ้าว่าเรามองอีกมุมหนึ่ง ปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นคือ การมีพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่เป็นจุดอับหรือพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยต่อการแสดงความคิดเห็นและการใช้ชีวิตของกลุ่มเด็กและเยาวชน อาจจะไม่ได้หมายความรวมถึงพื้นสาธารณะเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงพื้นที่ของครอบครัวด้วย


“เด็กคิด  เด็กทำ  เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”

เด็กและเยาวชนคือทั้งปัจจุบันและอนาคตของชาติที่สามารถเป็นกลไกหลักและกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกับคนทุกกลุ่มวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่ยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจและกิจกรรมที่สานพลังกันอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันในจังหวัดนครราชสีมามีกลุ่มเด็กและเยาวชนเครือข่ายการพัฒนาเด็ก เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์  เครือข่ายพื้นที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก   

พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน” ที่ครอบคลุมแนวคิดกิจกรรม ทั้งมิติด้านกายภาพ ความคิด สื่อ และสังคม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเด็กและเยาวชนเป็นผู้นำ ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายหนุน จะผลิบานสร้างสรรค์ สร้างสุข ทุกวัย ทุกพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้น่าอยู่ สู่การมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนต่อไป 

ทุกพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาต้องพร้อมที่จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงความสามารถของกลุ่มเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาหรือกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้พิการให้กลุ่มเด็กทุกกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันและสานพลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถึงเวลาแล้วค่ะที่ทุกท่านจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่ยิ่งใหญ่ โดยการร่วมสร้างภาพฝันให้เป็นจริงร่วมกัน

 

 

นางสาว อริสรา แตงกระโทก สภาเด็กเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้